जाहिरात विवरण

केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या माध्यमातून व्यावसायिक अभ्यासक्रमास राखीव जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिलासा. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी संस्था स्तरावर प्रवेश घेतल्यास त्यांना २०२०-२१ च्या शैक्षणिक शुल्काचा मिळणार लाभ - सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांची माहिती सविस्तर माहितीसाठी - https://mahasamvad.in/?p=30109


9975603050


 

 

 

शालेय तसेच स्पर्धा परीक्षां विषयी शैक्षणिक माहिती एकाच ठिकाणी.

प्रवेश प्रक्रिया CET

होणा-या परीक्षांची माहिती

वेगवेगळया क्षेत्राातील परीक्षांची माहिती शोधणे अगदी सोपे.

निकाल

झालेल्या परीक्षांचे निकाल

झाालेल्या परीक्षांचे जाहीर झालेले निकाल एकाच ठिकाणी.

अभ्यासिका

परीक्षा विषयी अभ्यासक्रम

वेगवेगळया क्षेत्राातील परीक्षांचे परीक्षांचे अभ्याक्रम माहिती, मार्गदर्शन एकाच ठिकाणी.