जाहिरात विवरण

सेवा प्रास्तविक संस्था, औरंगाबाद सेक्टर एन - 12, सिडको, औरंगाबाद - 431003 फोन: (0240) 2381370, 9272211370 ईमेल: sanchalakspi@gmail.com (महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ एका सरकारी)


MUNDEJOBSMS


 

 

 

शालेय तसेच स्पर्धा परीक्षां विषयी शैक्षणिक माहिती एकाच ठिकाणी.

प्रवेश प्रक्रिया CET

होणा-या परीक्षांची माहिती

वेगवेगळया क्षेत्राातील परीक्षांची माहिती शोधणे अगदी सोपे.

निकाल

झालेल्या परीक्षांचे निकाल

झाालेल्या परीक्षांचे जाहीर झालेले निकाल एकाच ठिकाणी.

अभ्यासिका

परीक्षा विषयी अभ्यासक्रम

वेगवेगळया क्षेत्राातील परीक्षांचे परीक्षांचे अभ्याक्रम माहिती, मार्गदर्शन एकाच ठिकाणी.