जाहिरात विवरण

वैशिष्ट्ये १) शालेय स्तरापासून U. P. S. C. पर्यंतच्या सर्व विध्यार्थी व शिक्षकांसाठी उपयुक्त २) मराठी व्याकरणाच्या सर्व मूलभूत संकल्पना स्पष्ट करणारे एकमेव पुस्तक ३) विध्यार्थ्यांना साध्या व सोप्या भाषेत व्याकरण समजावून सांगणारे एकमेव पुस्तक ४) प्रत्येक घटकनिहाय परीक्षाभिमुख सराव प्रश्नांचा उत्तरासह समावेश ५) P. S. I. 2012 मध्ये 130 पैकी 93 प्रश्न, S.T.I.2012 मध्ये 130 पैकी 96,P. S.I.2013 मध्ये 50 पैकी 48, S.T. I. 2013 मध्ये 55 पैकी 52, S.T. I.2015 मध्ये 55 पैकी 53,


mundesir


 

 

 

शालेय तसेच स्पर्धा परीक्षां विषयी शैक्षणिक माहिती एकाच ठिकाणी.

प्रवेश प्रक्रिया CET

होणा-या परीक्षांची माहिती

वेगवेगळया क्षेत्राातील परीक्षांची माहिती शोधणे अगदी सोपे.

निकाल

झालेल्या परीक्षांचे निकाल

झाालेल्या परीक्षांचे जाहीर झालेले निकाल एकाच ठिकाणी.

अभ्यासिका

परीक्षा विषयी अभ्यासक्रम

वेगवेगळया क्षेत्राातील परीक्षांचे परीक्षांचे अभ्याक्रम माहिती, मार्गदर्शन एकाच ठिकाणी.