जाहिरात विवरण

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगास उपनिरीक्षक-प्राथमिक प्रश्न-पेपर-2012- Maharashtra Public Service Commission MPSC psi-preliminary-question-paper-2012- Ajinkya Career Academy, Shivaji Chowk, Latur - 9604321978 mahampsc.mahaonline.gov.in
 

 

 

शालेय तसेच स्पर्धा परीक्षां विषयी शैक्षणिक माहिती एकाच ठिकाणी.

प्रवेश प्रक्रिया CET

होणा-या परीक्षांची माहिती

वेगवेगळया क्षेत्राातील परीक्षांची माहिती शोधणे अगदी सोपे.

निकाल

झालेल्या परीक्षांचे निकाल

झाालेल्या परीक्षांचे जाहीर झालेले निकाल एकाच ठिकाणी.

अभ्यासिका

परीक्षा विषयी अभ्यासक्रम

वेगवेगळया क्षेत्राातील परीक्षांचे परीक्षांचे अभ्याक्रम माहिती, मार्गदर्शन एकाच ठिकाणी.