जाहिरात विवरण

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या सामाईक पूर्व परीक्षेमार्फत भरावयाच्या सरळसेवेच्या पदांची मागणीपत्रे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे विहित वेळेत पाठविण्याबाबत. Submission of Requisition in time to the MPSC for combined preliminary exams conducted by MPSC.


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या सामाईक पूर्व परीक्षेमार्फत भरावयाच्या सरळसेवेच्या पदांची मागणीपत्रे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे विहित वेळेत पाठविण्याबाबत.
Submission of Requisition in time to the MPSC for combined preliminary exams conducted by MPSC.


 

 

 

शालेय तसेच स्पर्धा परीक्षां विषयी शैक्षणिक माहिती एकाच ठिकाणी.

प्रवेश प्रक्रिया CET

होणा-या परीक्षांची माहिती

वेगवेगळया क्षेत्राातील परीक्षांची माहिती शोधणे अगदी सोपे.

निकाल

झालेल्या परीक्षांचे निकाल

झाालेल्या परीक्षांचे जाहीर झालेले निकाल एकाच ठिकाणी.

अभ्यासिका

परीक्षा विषयी अभ्यासक्रम

वेगवेगळया क्षेत्राातील परीक्षांचे परीक्षांचे अभ्याक्रम माहिती, मार्गदर्शन एकाच ठिकाणी.