जाहिरात विवरण

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 (PMGKY) - पंतप्रधान जन धन. Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana 2016 (PMGKY) - PM Jan Dhan . pmjandhanyojana.co.in/pradhan-mantri-garib-kalyan-yojana-pmgky/ 1.


MUNDE SIR 9975603050


 

 

 

शालेय तसेच स्पर्धा परीक्षां विषयी शैक्षणिक माहिती एकाच ठिकाणी.

प्रवेश प्रक्रिया CET

होणा-या परीक्षांची माहिती

वेगवेगळया क्षेत्राातील परीक्षांची माहिती शोधणे अगदी सोपे.

निकाल

झालेल्या परीक्षांचे निकाल

झाालेल्या परीक्षांचे जाहीर झालेले निकाल एकाच ठिकाणी.

अभ्यासिका

परीक्षा विषयी अभ्यासक्रम

वेगवेगळया क्षेत्राातील परीक्षांचे परीक्षांचे अभ्याक्रम माहिती, मार्गदर्शन एकाच ठिकाणी.