जाहिरात विवरण

MHT-CET 2017 - तंत्र शिक्षण, महाराज्यातील विविध महाविद्यालयातील अभियांत्रिकी/ तंत्रज्ञान पदवीधर आणि औषधनिर्माणशास्त्र प्रथम वर्ष अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी राष्ट्र संचालनालय MHT CET 2017 Notification Out; Apply Now For BE, B Tech And B Pharm


Displaying Ajynk Clacas Ltr.jpg


 

 

 

शालेय तसेच स्पर्धा परीक्षां विषयी शैक्षणिक माहिती एकाच ठिकाणी.

प्रवेश प्रक्रिया CET

होणा-या परीक्षांची माहिती

वेगवेगळया क्षेत्राातील परीक्षांची माहिती शोधणे अगदी सोपे.

निकाल

झालेल्या परीक्षांचे निकाल

झाालेल्या परीक्षांचे जाहीर झालेले निकाल एकाच ठिकाणी.

अभ्यासिका

परीक्षा विषयी अभ्यासक्रम

वेगवेगळया क्षेत्राातील परीक्षांचे परीक्षांचे अभ्याक्रम माहिती, मार्गदर्शन एकाच ठिकाणी.