जाहिरात विवरण

Borde's Career Academy Aurangabad. Since 2003, Borde's Career Academy is being known as a sole key of success and achievements for the preparation of IBPS Bank PO, Clerk, SSC & UPSC exams. Head Office Besides Sant Eknath Rang Mandir, Osmanpura, Aurangabad. Helpline: +91-9850261941 +91-9075635961 Email Address: bordecareeracademy@rediffmail.com


Displaying Notification_01.jpg


 

 

 

शालेय तसेच स्पर्धा परीक्षां विषयी शैक्षणिक माहिती एकाच ठिकाणी.

प्रवेश प्रक्रिया CET

होणा-या परीक्षांची माहिती

वेगवेगळया क्षेत्राातील परीक्षांची माहिती शोधणे अगदी सोपे.

निकाल

झालेल्या परीक्षांचे निकाल

झाालेल्या परीक्षांचे जाहीर झालेले निकाल एकाच ठिकाणी.

अभ्यासिका

परीक्षा विषयी अभ्यासक्रम

वेगवेगळया क्षेत्राातील परीक्षांचे परीक्षांचे अभ्याक्रम माहिती, मार्गदर्शन एकाच ठिकाणी.