जाहिरात विवरण

नेहमीचे प्रश्न १)वसतीगृहे कोठे आहेत ? २) वसतीगृहात किती मुलींना प्रवेश मिळेल ? ३)कोणत्या विद्यार्थीनींना प्रवेश मिळेल ? ४)प्रवेशासाठी संपर्क कोणाकडे साधावा ? ५)वसतीगृहासाठी किती शुल्क आकारण्यात येईल ? ६)उपरोक्त शुल्काशिवाय कोणता खर्च अपेक्षित आहे? ७) वसतीगृहात कोण कोणत्या सुविधा उपलब्ध आहेत ? वसतीगृह यादी व सदयस्तिथी जाणण्यासाठी येथे क्लिक करा


नेहमीचे प्रश्न
१)वसतीगृहे कोठे आहेत ?
२) वसतीगृहात किती मुलींना प्रवेश मिळेल ?
३)कोणत्या विद्यार्थीनींना प्रवेश मिळेल ?
४)प्रवेशासाठी संपर्क कोणाकडे साधावा ?
५)वसतीगृहासाठी किती शुल्क आकारण्यात येईल ?
६)उपरोक्त शुल्काशिवाय कोणता खर्च अपेक्षित आहे?
७) वसतीगृहात कोण कोणत्या सुविधा उपलब्ध आहेत ?
वसतीगृह यादी व सदयस्तिथी जाणण्यासाठी येथे क्लिक करा
mdd.maharashtra.gov.in/1073


 

 

 

शालेय तसेच स्पर्धा परीक्षां विषयी शैक्षणिक माहिती एकाच ठिकाणी.

प्रवेश प्रक्रिया CET

होणा-या परीक्षांची माहिती

वेगवेगळया क्षेत्राातील परीक्षांची माहिती शोधणे अगदी सोपे.

निकाल

झालेल्या परीक्षांचे निकाल

झाालेल्या परीक्षांचे जाहीर झालेले निकाल एकाच ठिकाणी.

अभ्यासिका

परीक्षा विषयी अभ्यासक्रम

वेगवेगळया क्षेत्राातील परीक्षांचे परीक्षांचे अभ्याक्रम माहिती, मार्गदर्शन एकाच ठिकाणी.