Search by :

 

💁‍♂️ * 👨‍🎓 *शैक्षणिक पात्रता* - (i) कोणत्याही शाखेतील पदवी (ii) बँकेतील 02 वर्षे अनुभव. 👨‍🦳 *वयाची अट* - 01 ऑगस्ट 2020 रोजी 18 ते 30 वर्षे [SC/ST: 05 वर्षे सूट, OBC: 03 वर्षे सूट] 🌎 *नोकरी ठिकाण* - संपूर्ण भारत ⏰ *अर्जाची शेवटची तारीख* - 16 ऑगस्ट 2020 🖱️ *ऑनलाईन अर्ज* -www.mundejobs.com Students Helpline 9762020104 🙏 *हे जॉब अपडेट्स ...


पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये समुपदेशकांची भरती पदाचे नाव : समुपदेशक : ४० जागा शैक्षणिक पात्रता : एम.एस.डब्ल्यू. पदव्युत्तर पदवी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख : ३१ जुलै २०२० अधिक माहितीसाठी : https://bit.ly/2X3WusI अर्ज पाठवण्यासाठी ईमेल आणि पत्ता : medical@pcmcindia.gov.in वैद्यकीय मुख्य कार्यालय, २ रा मजला, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका भवन, पिंपरी ४११०१८ ...


महानगरपालिका, ठाणे कंत्राटी पदांच्या एकूण १९११ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून (ऑनलाईन अर्ज ) ...


Union Public Service Commission (UPSC) has invited online applications from eligible candidates for filling up 47 vacant posts through Indian Statistical Service (ISS ) Examination. ...


आपल्या गावातील सर्वांना याची माहिती द्या 🙏केंद्र शासनाच्या P.M Kisan सन्मान योजने मधुन थेट ६०००/- रु बॅंक खात्यात जमा झालेल्या लाभार्थांची/शेतकर्यांची गावानुसार update यादी खालील लींक मध्ये आहे. ...


सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 202005221305057802 ...


हा फार्म कोणी भरावा..याचे तीन प्रकार.. 1)शहरातुन परत गावी आलेले परंतु शहरात परत न जाणारे. 2)जे आता नव्याने नोकरी निमित्त शहरात जाण्याच्या तयारीत होते.. 3)जे गावातच रहातात परंतु शेजारच्या शहरात कामास जातात. अशा गरजू लोकांचा सर्व्हेत फार्म भरून घ्यावेत..रोजच्या रोज किती फार्म भरले ते प्रत्येकानी ग्रुपवर माहिती टाकावी..ही नम्र विनंती.. ...


Education Qualification: 10th Pass or its equivalent. Pay Scale: Rs.25000/- Per Month Age Limit: This Should be the Age Range of the Candidate 20-28 Years Selection Procedure: Now Let’s Look at The Selection Process for This Recruitment. The Process Will Continue As Follows Personal Interview, Final Selection.Application Fee: We will now look at the application fee for this recruitment – ...


काम करणार्‍या महिलांच्या मुलांकरीता राजीव गांधी राष्ट्रीय पाळणाघर योजना ...


कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्राच्या जलद विकासासाठी राबवावयाच्या उपाय योजनांचा विशेष कार्यक्रम - 2018 अंतर्गत सन 2019-20 या आर्थिक वर्षातील एकुण मंजूर अनुदानापैकी 60 टक्केच्या मर्यादेत अनुदान वितरीत करण्याबाबत. (कार्यक्रमांतर्गत) 202003311421516201 ...


▪पुणे महानगरपालिकेमध्ये कनिष्ठ अभियंता tu (स्थापत्य) २५ पदांची भरती ▪पदाचे नाव : कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) ▪शैक्षणिक पात्रता : स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी/पदविका आणि अनुभव ▪वयोमर्यादा : ३८ वर्षापर्यंत (मागासवर्गीय उमेदवारांना सवलत) ▪अर्ज सादर करण्याचे ठिकाण : शहर अभियंता कार्यालय, रूम नं. १०३, पहिला मजला पुणे मनपा मुख्य इमारत, शिवाजीनगर. पुणे – ४११००५ ➡अर्ज सादर करण्याची शेवटची तारीख : ३१ जानेवारी २०२० ...


धनगर समाज बाांधवाच्या ववकासासाठी ववशेष काययक्रम भटक्या जमाती-क प्रवगातील धनगर समाजासाठी घरे बाांधण्याची योजना राबववण्याबाबत. ...


धनगर समाज बाांधवाच्या ववकासासाठी ववशेष काययक्रम भटक्या जमाती-क प्रवगातील धनगर समाजासाठी घरे बाांधण्याची योजना राबववण्याबाबत. ...


MAH-MBA/MMS CET-2020 "CET for Admission to First Year of Post Graduate Degree course in Business Administration 2020 - 2021" ...


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र शासनाच्या गृह (परिवहन) विभागाच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक पदांच्या एकूण २४० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक पूर्व परीक्षा -२०२० शैक्षणिक पात्रता – उमेदवार इय्यता दहावी उत्तीर्ण आणि स्वयंचल अभियांत्रिकी किंवा यंत्र अभियांत्रिकी विषयातील किमान ३ वर्षाची पदविका किंवा समतुल्य अर्हता किंवा मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून पदवीसह अनुभव ...


कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग कृषी उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरीता सर्वसाधारण प्रवर्गाचा सन 2019-20 करीता रु. 3855.184 लाख निधी वितरीत करणेबाबत. 202001171706442701 ...


अल्पमुदत पीक कर्ज व अल्पमुदत पीक कर्जाचे केलेले पुनर्गठीत / फेर पुनर्गठित कर्ज यांची रु.२.०० लाखापेक्षा जास्त थकबाकीची रक्कम असलेल्या खातेदारांना तसेच अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाची नियमितपणे परतफेड करणा-या खातेदारांना योग्य समर्पक योजनेद्वारे दिलासा देण्यासंदर्भात अभ्यास करुन शिफारशी करण्यासाठी मंत्रीमंडळ उपसमिती गठीत करण्याबाबत. 202001161305424402 ...


⚜*IGNITE ACADEMY*⚜ *"No 01 Institute For RTO AMVI Exam"* ⚡️ *New Batches Announcement* 🔰 *RTO AMVI Pre-2020* 🔰 *Start Date:-* ⚡️🗓 *19 January 2020* ✨ *Locations* 📍 *Pune* 📍 *Aurangabad* 📍 *Nashik* 📍 *Nagpur* 🔶 *Under Special Guidance of:-* ⚡️ *Mr. Dhananjay Kachale* Director *IGNITE Academy* *M-Tech NIT Nagpur* *Ex Executive Engineer* *Selected RTO AMVI-2011* . ✨💫 *Features* 🎓 *150+ ...


Name of the Post: IOCL Trade Apprentice Online Form 2020 Post Date: 13-01-2020 Total Vacancy: 248 ...


Mail Motor Services, Mumbai Motor Vehicle Mechanic, Welder, Tyreman, Tinsmith, Blacksmith – 8 Posts 8th Class, Valid Driving License ...


Government of Maharashtra State Common Entrance Test Cell,Maharashtra, Mumbai Govenment of Maharashtra ...


Union Public Service Commission (UPSC) has given an employment notification for the recruitment of Enforcement Officer/ Accounts Officer, Employees’ Provident Fund Organisation, Ministry of Labour ...


▪ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्डामध्ये ट्रेड अप्रेंटिस ६०६० पदांची भरती ▪महराष्ट्रात : १९०८ जागा ▪पदाचे नाव : नॉन आय.टी.आय अप्रेंटिस ▪शैक्षणिक पात्रता : ५०% गुणांसह १० वी उत्तीर्ण आणि गणित व विज्ञान विषयात किमान ४० टक्के ▪पदाचे नाव : आय.टी.आय अप्रेंटिस शैक्षणिक पात्रता : ५०% गुणांसह १० वी आणि आयटीआय ट्रेड (एनसीव्हीटी ) मध्ये उत्तीर्ण ▪वयोमर्यादा : ०९ फेब्रुवारी २०२० रोजी १५ ...


🎓 *प्री – मॅट्रिक शिष्यवृत्ती* ⚡ प्री-मॅट्रीक शिष्यवृत्ती योजना ही अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकारव्दारे पुरस्कृत योजना आहे. सदर योजना राज्यात शालेय शिक्षण विभागातंर्गत संचालक, अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालनालय, पुणे यांचेमार्फत राबविण्यात येते या योजनेतंर्गत शासकीय वा खाजगी शाळेत इ. 1 ली ते 10 मध्ये शिकत असलेल्या अल्पसंख्याक विदयार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते. 🧐 *योजनेच्या प्रमुख अटी* : ● योजनेंतर्गत ...


IRCON International LimitedWorks Engineer, Geologist, Sr. Works Engineer & Other – 100 PostsDiploma, Degree & PG (Relevant Engg Disciplines)15/2019 last date 21-01-2020 ...


You are at page number 1 from total of 30 pages

शालेय तसेच स्पर्धा परीक्षां विषयी शैक्षणिक माहिती एकाच ठिकाणी.

प्रवेश प्रक्रिया CET

होणा-या परीक्षांची माहिती

वेगवेगळया क्षेत्राातील परीक्षांची माहिती शोधणे अगदी सोपे.

निकाल

झालेल्या परीक्षांचे निकाल

झाालेल्या परीक्षांचे जाहीर झालेले निकाल एकाच ठिकाणी.

अभ्यासिका

परीक्षा विषयी अभ्यासक्रम

वेगवेगळया क्षेत्राातील परीक्षांचे परीक्षांचे अभ्याक्रम माहिती, मार्गदर्शन एकाच ठिकाणी.