Search by :

 

NHM, BeedMedical Officer, Accountant, Staff Nurse, LHV & Other – 13 PostsAny Graduation, B.Com, B.Sc (Nursing), MD last date -20-01-2020 ...


विशेष पदभरती मोहिमेअंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील गट क व गट ड संवर्गाची पदभरती -२०१९-२०२० जाहिरात विशेष पदभरती मोहिमेअंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील गट क व गट ड संवर्गाची पदभरती -२०१९-२०२० जाहिरात 31/12/2019 15/02/2020 ...


*सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, समाजकल्याण कार्यालय, बीड (महाराष्ट्र शासन) आणि गुरुकिल्ली अॅकॅडमी, बीडच्या* माध्यमातुन राज्यस्तरिय ‘‘सामान्यज्ञान परीक्षा 2017’’ चे आयोजन करण्यात आले आहे. यात एकुण *5 लक्ष+* रुपयापेक्षा अधिक बक्षीसाचा समावेश करण्यात आला असून बक्षिसाचं विवरण खालील प्रमाणे आहे.... प्रथम बक्षिस : रु. 1,00,000/- द्वितीय बक्षिस : रु. 51,000/- तृतीय बक्षिस : रु. 21,000/- ...


एकूण जागा - 25. पदाचे नाव - प्रभाग समन्वयक - 08 जागा, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर - 05 जागा, प्रशासन / लेख सहायक - 04 जागा, लेखापाल - 01 जागा, प्रशासन सहायक - 01 जागा, लिपिक - 01 जागा, शिपाई - 05 जागा. शैक्षणिक पात्रता - कोणत्याही शाखेतील पदवीधर, B. Com, टायपिंग, 12 वी उत्तीर्ण, MS-CIT, 10 वी उत्तीर्ण. ...


पोलीस अधीक्षक, Beed एकूण जागा - 69 पदाचे नाव - पोलीस शिपाई - 69 जागा, शैक्षणिक पात्रता - बारावी उत्तीर्ण. इच्छुक उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक - १७/०३/२०१७. ...


चाणक्ष मंडळ अकँडमी बीड रूची बुक सेंटरच्या शेजारी बस स्टँड च्या मागे पांगरी रोड बीड. 9403959554 8805951700 ...


नगरपरिषद राज्यस्तरीय संवर्गातील श्रेणी-क गट क ची रिक्त पदे सरळसेवेने भरणे बाबत जाहिरात http://www.beed.nic.in/ ...


बीड तलाठी भारती सूचना 2016 - तलाठी ...


सार्वजनिक आरोग्य विभागातील जिल्हा शल्य चिकित्सक, beed यांच्या आस्थापनेवरील गट-ड संवर्गातील विविध पदांच्या एकूण ...


सम्राट चौक, शाहुनगर, पांगरी रोड, बीड - 431122 ...


You are at page number 1 from total of 1 pages

शालेय तसेच स्पर्धा परीक्षां विषयी शैक्षणिक माहिती एकाच ठिकाणी.

प्रवेश प्रक्रिया CET

होणा-या परीक्षांची माहिती

वेगवेगळया क्षेत्राातील परीक्षांची माहिती शोधणे अगदी सोपे.

निकाल

झालेल्या परीक्षांचे निकाल

झाालेल्या परीक्षांचे जाहीर झालेले निकाल एकाच ठिकाणी.

अभ्यासिका

परीक्षा विषयी अभ्यासक्रम

वेगवेगळया क्षेत्राातील परीक्षांचे परीक्षांचे अभ्याक्रम माहिती, मार्गदर्शन एकाच ठिकाणी.