Search by :

 

Convergence of Agricultural Interventions in Maharashtra (CAIM) Market Linkage Consultant – 06 Posts Any Degree/ MBA last date 25/05/2017 महाराष्ट्र कृषी हस्तक्षेपाचे कन्व्हर्जन्स (सीएआयएम) मार्केट लिंकेज कन्सल्टंट - 06 पद कोणतीही पदवी / एमबीए शेवटची तारीख 25/05/2017 ...


अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, अमरावती गृहपाल व अधीक्षक पदांची भरती 2017 करिता इच्छुक पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. एकूण जागा :- 23 पदाचे नाव :- गृहपाल ( स्त्री ) - 05 जागा गृहपाल ( पुरुष ) - 06 जागा अधीक्षक ( स्त्री ) - 12 जागा अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक :- 24/04/2017 ...


शैक्षणिक पात्रता - अभियांत्रिकी पदवी, अभियांत्रिकी पदविका, कोणत्याही शाखेची पदवी, MBA . वय - ३१/०८/२०१६ रोजी १८ ते ३८ वर्षे. फीस - खुला प्रवर्ग - ३०० रु व मागास प्रवर्ग - १५० रु. परीक्षा दिनांक - २६/०३/२०१७. इच्छुक पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक - १६/०३/२०१७. ...


शैक्षणिक पात्रता - अभियांत्रिकी पदवी, अभियांत्रिकी पदविका, कोणत्याही शाखेची पदवी, MBA . वय - ३१/०८/२०१६ रोजी १८ ते ३८ वर्षे. फीस - खुला प्रवर्ग - ३०० रु व मागास प्रवर्ग - १५० रु. परीक्षा दिनांक - २६/०३/२०१७. इच्छुक पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक - १६/०३/२०१७. ...


महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ (एमएसआरटीसी) यांच्या आस्थापनेवरील 'पर्यवेक्षक' पदांच्या एकूण ४८३ जागा ...


महाराष्ट्र वन विभाग, अमरावती फॉरेस्ट गार्ड - 69 पोस्ट बारावी तारीख 19/10/2016 https://maharecruitment.mahaonline.gov.in Maharashtra Forest Dept, Amravati Forest Guard – 69 Posts HSC .last date 19/10/2016 ...


IGP Amravati Range Recruitment 2016 details: : IGP Amravati Range Official Website: igpamravatirange.gov.in Number of the Post: 28 Applying Mode: Physical Mode Post Name: Law Officer Posts Name of the Department ...


जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती , तलाठी , वाहनचालक - 28 पोस्ट चौथा वर्ग, कोणतीही पदवी, वाहन परवाना , DEOACC CCC ' ओ' लेव्हल प्रमाणपत्र. Collector Office, Amravati Talathi, Driver – 28 Posts IV Class, Any Degree, Driving Licence, DEOACC CCC ‘O’ Level Certificate . 25/08/2016 Get ...


जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती , तलाठी , वाहनचालक - 28 पोस्ट चौथा वर्ग, कोणतीही पदवी, वाहन परवाना , DEOACC CCC ' ओ' लेव्हल प्रमाणपत्र. Collector Office, Amravati Talathi, Driver – 28 Posts IV Class, Any Degree, Driving Licence, DEOACC CCC ‘O’ Level Certificate . 25/08/2016 Get ...


Nagar Parishad, Amravati Municipal Engineer, Auditor, Dy Chief Officer – 47 Posts Degree (Engg), MS-CIT, B.Com/CA/ICWA . LAST DATE 25/08/2016 ...


Nagar Parishad, Amravati Municipal Engineer, Auditor, Dy Chief Officer – 47 Posts Degree (Engg), MS-CIT, B.Com/CA/ICWA . LAST DATE 25/08/2016 ...


You are at page number 1 from total of 1 pages

शालेय तसेच स्पर्धा परीक्षां विषयी शैक्षणिक माहिती एकाच ठिकाणी.

प्रवेश प्रक्रिया CET

होणा-या परीक्षांची माहिती

वेगवेगळया क्षेत्राातील परीक्षांची माहिती शोधणे अगदी सोपे.

निकाल

झालेल्या परीक्षांचे निकाल

झाालेल्या परीक्षांचे जाहीर झालेले निकाल एकाच ठिकाणी.

अभ्यासिका

परीक्षा विषयी अभ्यासक्रम

वेगवेगळया क्षेत्राातील परीक्षांचे परीक्षांचे अभ्याक्रम माहिती, मार्गदर्शन एकाच ठिकाणी.