Search by :

 

जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिंगोली लिपिक टंकलेखक , तलाठी - 09 पोस्ट दहावी , कोणतीही पदवी, DOEACC CCC ' ओ' लेव्हल प्रमाणपत्र अंतिम तारीख 28, 30/08/2016 ...


जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिंगोली लिपिक टंकलेखक , तलाठी - 09 पोस्ट दहावी , कोणतीही पदवी, DOEACC CCC ' ओ' लेव्हल प्रमाणपत्र अंतिम तारीख 28, 30/08/2016 ...


You are at page number 1 from total of 1 pages

शालेय तसेच स्पर्धा परीक्षां विषयी शैक्षणिक माहिती एकाच ठिकाणी.

प्रवेश प्रक्रिया CET

होणा-या परीक्षांची माहिती

वेगवेगळया क्षेत्राातील परीक्षांची माहिती शोधणे अगदी सोपे.

निकाल

झालेल्या परीक्षांचे निकाल

झाालेल्या परीक्षांचे जाहीर झालेले निकाल एकाच ठिकाणी.

अभ्यासिका

परीक्षा विषयी अभ्यासक्रम

वेगवेगळया क्षेत्राातील परीक्षांचे परीक्षांचे अभ्याक्रम माहिती, मार्गदर्शन एकाच ठिकाणी.