आपण आपल्या प्रतिक्रिया खालील फाॅर्म भरून पाठवू शकता. आम्ही आपल्याशी लवकरच संपर्क करू.
Message:
पत्र व्यवहारासाठी पत्ता

C/o करीअर सर्च बचतगट,
हिवर्डा ता.भूम जि.उस्मानाबाद,
महाराष्ट्र-४31 122
संपर्क क्र. 9762020104 | ई-मेल: feedback@mundejob.inशालेय तसेच स्पर्धा परीक्षां विषयी शैक्षणिक माहिती एकाच ठिकाणी.

प्रवेश प्रक्रिया CET

होणा-या परीक्षांची माहिती

वेगवेगळया क्षेत्राातील परीक्षांची माहिती शोधणे अगदी सोपे.

निकाल

झालेल्या परीक्षांचे निकाल

झाालेल्या परीक्षांचे जाहीर झालेले निकाल एकाच ठिकाणी.

अभ्यासिका

परीक्षा विषयी अभ्यासक्रम

वेगवेगळया क्षेत्राातील परीक्षांचे परीक्षांचे अभ्याक्रम माहिती, मार्गदर्शन एकाच ठिकाणी.