जाहिरात विवरण

mpsc rajyaseva preliminary exam 2014 question paper महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग राज्यसेवा प्राथमिक परीक्षा 2014 प्रश्नपत्रिका


mpsc rajyaseva preliminary exam 2014 question paper

महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग राज्यसेवा प्राथमिक परीक्षा 2014 प्रश्नपत्रिका


 

 

 

शालेय तसेच स्पर्धा परीक्षां विषयी शैक्षणिक माहिती एकाच ठिकाणी.

प्रवेश प्रक्रिया CET

होणा-या परीक्षांची माहिती

वेगवेगळया क्षेत्राातील परीक्षांची माहिती शोधणे अगदी सोपे.

निकाल

झालेल्या परीक्षांचे निकाल

झाालेल्या परीक्षांचे जाहीर झालेले निकाल एकाच ठिकाणी.

अभ्यासिका

परीक्षा विषयी अभ्यासक्रम

वेगवेगळया क्षेत्राातील परीक्षांचे परीक्षांचे अभ्याक्रम माहिती, मार्गदर्शन एकाच ठिकाणी.